kompozit, cam, silikon, transparan, cephe giydirme, cephe kaplama, cephe giydirme fiyatlari, cephe kaplama fiyatlari, ucuz fiyatlara cephe giydirme, cephe giydirme reklamları, bina cephe giydirme, cam giydirme ,

cephe giydirme

By : Categories : cephe giydirme Comment: Yorumlar Kapalı

Cephe Giydirme sektörüne yıllarını vermiş bir firmayız. Cephe giydirme konusu üzerine bir çok çalışmaları ve krumsal referansları olan firmamız, Dijital Baskı ve Tabela üzerine her tür ihtayaca cevap verecek düzeydedir. Firmamız tarafından üretilen cephe sistemleri dünyanın her yerinde uygulanan  modern mimaride kullanılan dış cephe kaplamaları standartlarında profesyonel sistemlere paralel olarak günümüzdeki şeklini almıştır.

Tüm cephe kaplamalarının ortak özelliği bakım istememesidir. Hatta malzemeye kendi kendini temizleme özelliği kazandırmak için çalışmalar başlatılmıştır. Örneğin kompozit panelde kullandığımız Mitsubishi Alpolic, az su ve güneşle  kendi kendini temizleyen nano teknoloji kompozit paneli üretime geçirmeye hazırlanıyor.
siikon cephe sistemleriDış cephe kaplamaları denince akla cepheye baktığımızda gördüğümüz yüzey geliyor ama dış cephe kaplamaları şu kalemlerden oluşmaktadır;
a. Taşıyıcı Karkas
b. İzolasyon
c. Görünen Kaplama Malzemesi
a) Taşıyıcı Karkas: Cephe kaplamalarında, karkas binadaki kolon kadar önem taşır. Giren suyun kondens kanallarından dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca cephe kaplama malzemesini taşır.
b) İzolasyon: Isı, ses, su, ultraviole izolasyon malzemesi.
c) Görünen Kaplama Malzemesi: Cam, kompozit, tuğla, seramik gibi malzemelerdir.
Cam ile kaplanacaksa mutlaka temperli veya temperli lamine olmalıdır. Böylece kırıldığında parçalanmaz ya da çok küçük parçalara ayrılarak can ve mal kaybını önlemeye yardımcı olur.
Projelerin esas sahibi olan mimarların tasarımlarının uygulanabilirliğini incelemeyi ilk adım olarak adlandırabiliriz. Projenin yapı fiziğine uygunluğunun ölçülmesi için tahkik hesapları yapılır. Projede kullanılacak olan malzemeler yapı fiziği esaslarına göre seçilir. Camın ısı ve güneş geçirgenlik katsayısı, cam ebatları ve kalınlığının tepiti gibi.
Bilindiği gibi her malzemenin belli ölçüleri vardır. Projelerde 500×10 cam 250×800 kompozit panel gibi tasarımlarla karşılaşıyoruz. Bu gibi durumlarda mimari proje mükellifi ile görüşüyoruz. Teknik ofisimiz tarafından binanın rölevesi alınıyor. Çünkü mimari projeyle uygulama projeleri genelde  uymuyor. Rölevede alınan ölçüler doğrultusunda mimari proje uygulama projesi haline getiriliyor. Her detay ölçek 1/1 olarak çiziliyor, böylece projeyi uygulamaya uygun şekilde revize etmiş oluyoruz. Bütün birleşim detayları cepheyle alakalı her malzeme düşünülüp proje aşamasında çözümlendiriliyor. Bu şekilde oluşan tatbikat projesi, proje mükellifinin onayına sunuluyor. Onaydan sonra tatbikat başlıyor.

 

10 ADIMDA MANTOLAMA – ISI YALITIMI

 

Tüm izolasyon konuları gibi mantolama konusu da uzmanlık gerektiren bir konudur. Arzu edilen sonuç ancak konusunda uzman kadrolarca hazırlanan proje ve projeye titizlikle uyularak yapılacak uygulama ile elde edilebilir.

İMRAN REKLAM uzman kadroları ve yenilikçi çözümleriyle gerek projelendirme gerekse uygulama konularında her zaman hizmetinizdedir.

 

YÜZEY KONTROLÜ

Mantolama ( Isı Yalıtım ) uygulamasına başlamadan önce mantolama yapılacak yüzeyler dikkatlice incelenmelidir.

Yüzeyde oluşmuş veya oluşmaya başlamış kabarmalar dikkatlice kazınmalıdır. Kazınan bölümler sıradan sıvalarla doldurulmamalı , özel tamir harçları kullanılmalıdır.  Cephede oluşan kılcal çatlaklar ise ‘v’ şeklinde genişletilmeli ve özel tamir harçlarıyla çatlamış bölümler onarılmalıdır.

Yüzeyde demir donatılar gözüküyorsa önce demir donatılara antipas uygulanmalı sonra üzeri kuvvetli yapışma özelliği olan özel dolgu malzemeleriyle kapatılmalıdır.

İSKELE SİSTEMİ

Mantolama uygulamısı sırasında tüm cephe boyunca yanal bir çalışma yapılacağından asma iskele kullanılması uygun değildir. Zorunlu durumlar haricinde mantolama profil boru iskelelerle yapılmalıdır.

İskele kurulumu sırasında yardımcı malzeme olarak taş, tahta vb. çalışma güvenliği tehlikeye atacak malzemeler kullanılmamalıdır. İskele yükseklik ayarı için özel olarak üretilmiş alt ayar milleri kullanılmalıdır.

İskelenin duvara güvenli bir şekilde montajı için ise yine özel olarak üretilmiş rijit bağalantı elemanları ve çelik dübeller kullanılmalıdır.

 

ISI YALITIM LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI

Kullanılacak ısı yalıtım yapıştırma harcı düşük devirli karıştırıcı yardımıyla karıştırılarak hazırlanmalıdır. Elle karıştırma ile gerekli homojen karışım elde edilemeyeceğinden mutlak suretle düşük devirli karıştırıcılar kullanılmalıdır.

Levhalar iki farklı şekilde yapıştırılabilir ;

  1. Çelik mala ile levhanın kenarı boyunca yapıştırma harcı sürülür ve levhanın orta kısımlarına iki adet yumruk büyüklüğünde nokta yapıştırma harcı uygulanır.
  2. Yapıştırma harcı dişli çelik mala ile tüm levha yüzeyini kaplayacak şekilde uygulanır.

ISI YALITIM LEVHALARININ DÖŞENMESİ

Isı yalıtım levhalarının döşenmesine başlamadan önce uygulama yapılacak yüzeyin en alt kısmına su basman profilleri yerleştirilmeli ve cephe teraziye alınmalıdır.

Isı yalıtım levhaları uygulama yüzeyinin alt kısmından başlanarak yukarıya doğru şaşırtmalı olarak döşenmelidir. Cephelerin birleştiği köşelerde de gerekli şaşırtma yapılmalı ve uygulama bütünlüğü sağlanmalıdır.

Isı Yalıtım levhaları döşenirken yüzeyin düzlüğü yanal olarak sürekli kontrol edilmeli, gerekli durumlarda levhalar traşlanarak düz bir satıh oluşturulmalıdır.

 

ISI YALITIM LEVHALARININ DÜBELLENMESİ

Cepheye yapıştırılan ısı yalıtım levhaları yapıştırma işleminin üzerinden en az 1 gün geçtikten sonra cepheye dübellenmelidir.

Uygun dübel türü ve büyüklüğü ;  uygulama yapılan yüzeyin türüne ve kullanılacak ısı yalıtım levhasının kalınlığına göre çeşitlilik göstermektedir. Sağlanacak dayanım ancak uygun dübelin seçilmesiyle mümkün olacaktır.

Dübel uygulama şekli ve kullanılacak dübel sayısı ilgili şartnamelerde belirtildiği şekilde olmalıdır.

 

KÖŞELERİN OLUŞTURULMASI

Dübelleme işlemi sonrası tüm köşelere pvc veya alüminyumdan mamul köşe profilleri monte edilir.  Köşelerin teşkilinde mutlaka köşe profilleri kullanılmalıdır.

Köşe profili olarak fileli köşe profili kullanılması işçilik hatalarının en aza indirgenmesi bakımından önemlidir.

Köşe profili olarak filesiz alüminyum köşe profili tercih edilmesi durumunda ; paslanmaz niteliklere sahip malzemeden imal edilmiş olmasına ve mutlaka donatı filesinin köşe profilini saracak şekilde monte edilmesine dikkat edilmelidir .

 

ISI YALITIM SIVASI VE DONATI FİLESİ

Köşe profillerinin montajından sonra uygulama yapılacak tüm yüzeylere çelik mala ile ısı yalıtım levhası sıva harcı çekilir. İlk kat sıvası henüz ıslakken donatı filesi sıva içerisine gömülür. File birleşim yerlerinde minimum 10 cm bindirme yapılması gerekmektedir.

Filenin ilk kat sıva üzerine serilmesini takiben ikinci kat sıva uygulanarak düz bir satıh elde edilir.

File olarak ısı yalıtım şartnamesinin şart koştuğu niteliklere sahip donatı filelerinin kullanılması, uzun süreli sıva dayanımının sağlanması açısından önemlidir.

 

DEKORATİF KAPLAMA ASTARI VE DEKORATİF KAPLAMA

Sıvası tamamlanan yüzeylere yeterli kuruma süresini takiben aderans artırıcı dekoratif kaplama astarı uygulanmalıdır. Astarın kurumasınından sonra dekoratif kaplama uygulamasına geçilebilir.

Dekoratif kaplama harcı çelik mala ile yüzeye uygulanır ve plastik mala ile desen verilir. Güzel bir desenin işinde uzman ustaların elinden çıkabileceği unutulmamalıdır.

Dekoratif kaplama cepheye verdiği güzel görünümün yanında cephede oluşabilecek kılcal çatlakları engellemesi bakımından da önemlidir.

Yağmurlu havalarda, direk güneş ışığının cepheye geldiği durumlarda ve çok soğuk havalarda uygulanmasının yapılması görünüm kalitesini düşürmektedir.

 

BOYAMA

Dekoratif kaplama renkli olarak doğrudan uygulanabileceği gibi sonradan da renklendirilebilir. Genellikle beyaz dekoratif kaplama üzerine silikon esaslı boya yapılarak istenilen cephe renginin elde edilmesi daha ekonomik olduğundan tercih edilmektedir.

Boya olarak kaliteli bir boya kullanılması işin görünüm kalitesini direk olarak etkilemektedir.

Boyanın, boya üreticisinin belirlediği karışım şartlarına bağlı kalınarak hazırlanması ve yine boya üreticisinin tavsiye ettiği uygulama koşullarına göre yapılması uzun süreli renk dayanımı açısından önemlidir.

 

İSKELE DEMONTAJI

Mantolama uygulamasının tamamlanmasının ardından son kontroller yapılarak iskele söküm aşamasına geçilmelidir.

İskele montajı sırasında kullanılan rijit bağlantı elemanları sökülmeli ve bağlantı elemanlarının içine girdiği delikler mastik ile doldurulmalıdır. Uygulamanın ardından mastik kuruyana kadar beklenmeli , mastiğin kuruduğundan emin olduktan sonra mastik üzeri boyanmalıdır.

Mastiğin kurumasını beklemeden yapılacak boya , cephede çok kötü bir görüntü oluşturacak, tüm bağlantı noktaları iz olarak cephede kalacaktır.

About admin

Comments are closed.